Hiện tại Giaphuc Store chưa có chính sách thu máy cũ và bán máy cũ mong Quý khách hàng thông cảm.