Hướng dẫn Reset lõi lọc máy lọc không khí Xiaomi 4 Pro

Nguyễn Tính
Thứ Ba, 26/12/2023
  • Bước 1: Bộ lọc đang bật (mở)
  • Bước 2: Nhấn và giữ 2 nút cùng lúc (nút Bật nguồn + reset lại ở mặt sau), máy lọc sẽ tắt
  • Bước 3: Khi máy lọc tắt, nhả nút nguồn, vẫn giữ nút reset

huong-dan-reset-loi-loc-may-loc-khong-khi-xiaomi-4-pro

  • Bước 4: Màn hình thiết lập lại toàn là bạn đã thành công.
  • Bước 5: Nhấn nút nguồn để xác nhận đặt lại

huong-dan-reset-loi-loc-may-loc-khong-khi-xiaomi-4-pro

  • Bước 6: Sau khi đặt lại xong, thiết bị sẽ tự tắt
  • Bước 7: Phần tử bộ lọc đã được thiết lập lại thành công, nhấn nút nguồn để sử dụng, nhận được thông báo phần tử bộ lọc vẫn ở mức 100%, sử dụng được 146 ngày ^^

huong-dan-reset-loi-loc-may-loc-khong-khi-xiaomi-4-pro

Viết bình luận của bạn